Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
‘k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.
‘t is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.
De Grootsheid van Uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij.
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God.

Prachtige God, ik zing. (Ik zing voor u)
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. (Ik hou van u)

Prachtige, God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb u lief. (Ik heb u lief)

De koning komt, dit is het uur.
zijn ogen zijn, van brandend vuur.
hij is het einde het begin
zijn naam is jezus
het levend woord vanuit zijn mond
beweegt de aarde schudt de grond
maar aan zijn stem herken ik hem
zijn naam is jezus

refrein:
voor hem zing ik mijn liefdeslied
tot de wereld hoort en ziet:
de koning komt,
de koning komt er aan
een hart vol zorgen uitgeblust
maakt hij nieuw en geeft hij rust
de koning komt
de koning komt er aan!!

zijn adem is de zoetste wijn
genade is bij hem te zijn
hij deelt zijn vreugde en zijn pijn
want zo is jezus
zijn handen zijn doorboord voor mij
de prijs betaald
de weg is vrij
hij kijkt niet om, het is voorbij
want zo is jezus

(refrein)

o, maak u zelf aan ons bekend
want u weet toch dat u welkom bent
voor zoveel trouw en liefde heer
haal ik al mijn muren neer

Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij
U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als Uw zoon

Refrein:
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegenvierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer
Jezus, zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam
Waardig is het Lam

Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als Uw zoon

Jezus Heer wanneer ik aan uw offer denk
Zie ik een lijden zo ongekend
En steeds meer ervaar ik dat als Gods geschenk
Ben ik daar op dat moment
Ben ik daar op dat moment

Op dat moment zie ik U aan het kruis waar U leed
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed
Op dat moment van vreugde
Op dat moment geef ik mij opnieuw

Nu bent U verheven tot de hoogste plaats
Waar ik U zien zal zoals u bent
Maar ook nu blijft u mijn steun en toeverlaat
Dank ik U op dit moment
Dank ik U op dit moment

Op dit moment zie ik U aan het kruis waar U leed
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed
Op dit moment van vreugde
Op dit moment geef ik mij opnieuw

Dank u voor het kruis
Dank u voor het kruis
Dank u voor het kruis o Heer

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog,
‘k zal hem prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel een aard’,
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.

Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed,
‘k zal hem prijzen.
Machten en krachten verenigt uw stem,
in een loflied voor de Heer.

HIj overwon,
hij leeft en zal met ons zijn.
Eer en aanbidt,
de opstanding en het leven.
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog,
‘k zal hem prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel een aard’,
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.

Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed,
‘k zal hem prijzen.
Machten en krachten verenigt uw stem,
in een loflied voor de Heer.

HIj overwon,
hij leeft en zal met ons zijn.
Eer en aanbidt,
de opstanding en het leven.
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.

Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Staar ik in de nacht
Dan zie ik daar Uw macht en luister
Ruimte zo immens
Hoe klein is dan de mens opeens

Zie ik U in al Uw majesteit
Dan voel ik mij zwak en klein
Toch bent U blij met mij

Wat bent U een geweldige God
Wat bent U een geweldige God
Wat bent U een geweldige God
Ik aanbid U
Ik aanbid U

God van al wat leeft
Geen ander kan U evenaren
Sterk en vol van kracht
Toch klinkt Uw lied zo zacht voor mij

Heer, U weet hoe groot mijn zonde is
Maar toch wilt U bij mij zijn
U stort Uw liefde uit

Wat bent U een geweldige God
Wat bent U een geweldige God
Wat bent U een geweldige God
Ik aanbid U
Ik aanbid U
Ik aanbid U
Ik aanbid U

U spreekt en de hemel wordt helder licht
U weegt alle bergen in Uw hand
Maar toch ziet U de zwakken en richt hen op
Zo kroont Uw liefde ons

Wat bent U een geweldige God
Wat bent U een geweldige God
Wat bent U een geweldige God
Ik aanbid U
Ik aanbid U

Wat bent U een geweldige God
Wat bent U een geweldige God
Wat bent U een geweldige God
Ik aanbid U
Ik aanbid U
Ik aanbid U
Ik aanbid U

Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige geest, de heilige geest,
De Heilige geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.