Ik wil juichen voor U, mijn HeerMet blijdschap in mijn hart.Ik wil jubelen voor U HeerMijn hart is vol ontzag

Ik erken: U, Heer, bent GodEn ik behoor U toe.Mijn aanbidding is slechts voor UWat ik ook denk of voel.

En ik ga door de poorten met een loflied,Want ik wil U ontmoeten deze dag.En ik zing U alle lof toe,‘K hef mijn handen naar U op.Ik prijs Uw naam,God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U…Ik erken: U, Heer bent God…

Want de Heer is goed.Zijn goedertierenheidIs tot in eeuwigheid, amen!Ja de heer is goed,Zijn liefdeEn zijn trouwZijn tot in eeuwigheid, amen!

Laatste keer:Ik prijs Uw naam, )3xGod van de eeuwigheid)3x

U bent Heilig, U bent HeiligU bent Machtig, U bent MachtigU bent Waardig, U bent WaardigEer en ontzag, Eer en ontzagIk wil volgen, Ik wil volgenIk wil luisteren, ik wil luisterenVan u houden, van u houdenIedere dag

U die koning bent, en de hoogste heerU de machtigste, kwam op aarde neerAls Emanuel, god zal met ons zijnAls het land van god, zo volmaakt en rein

U die leven geeft, mij bevrijding gaf,Die voor eeuwig leeft, u heeft alle macht.U mijn alfa omega eens zal ik u zienU mijn meester Messias verlosser en vriend

U bent mijn vrede vorst en ik leef alleen voor u

U bent Heilig, U bent HeiligU bent Machtig, U bent MachtigU bent Waardig, U bent WaardigEer en ontzag, Eer en ontzagIk wil volgen, Ik wil volgenIk wil luisteren, ik wil luisterenVan u houden, van u houdenIedere dag

U die koning bent, en de hoogste heerU de machtigste, kwam op aarde neerAls Emanuel, god zal met ons zijnAls het land van god, zo volmaakt en rein

U die leven geeft, mij bevrijding gaf,Die voor eeuwig leeft, u heeft alle macht.U mijn alfa omega eens zal ik u zienU mijn meester Messias verlosser en vriend

U bent mijn vrede vorst, en ik leef alleen voor u!

Ik wil zingen!

U die koning bent, en de hoogste heerU de machtigste, kwam op aarde neerAls Emanuel, god zal met ons zijnAls het land van god, zo volmaakt en rein

U die leven geeft, mij bevrijding gaf,Die voor eeuwig leeft, u heeft alle macht.U mijn alfa omega eens zal ik u zienU mijn meester Messias verlosser en vriend
U bent mijn vrede vorst, en ik leef alleen voor u!

Alleen voor u!

U bent mijn vrede vorst en ik leef alleen voor u!

OooohooohooooohohohOooohooohooooohohohOooohooohooooohohohOooohooohooooohohoh

Uw liefde is geweldigDat verbaast me meer en meerZo rechtstreeks uit de hemelKomt genade telkens weer

Uw liefde is geweldigDat verbaast me meer en meerZo rechtstreeks uit de hemelKomt genade telkens weer

Zo goed HeerU bent zo goed voor mijZo goed HeerGeweldig goed voor mij

Uw sterke arm omvat mijZelfs al dwaal ik ergens heenIk heb het niet verdiend HeerMaar U laat mij nooit alleen

4x
Zo goed HeerU bent zo goed voor mijZo goed HeerGeweldig goed voor mij

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,nu mag ik zien wie u bent.
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer,bij u wil zijn elk moment.

Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn heer.
Want U alleen bent waardig,heilig en rechtvaardig u bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Refrein 2x

En nooit besef,ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.2x


Staar ik in de nachtDan zie ik daar Uw macht en luisterRuimte zo immensHoe klein is dan de mens opeens

Zie ik U in al Uw majesteitDan voel ik mij zwak en kleinToch bent U blij met mij

Wat bent U een geweldige GodWat bent U een geweldige GodWat bent U een geweldige GodIk aanbid UIk aanbid U

God van al wat leeftGeen ander kan U evenarenSterk en vol van krachtToch klinkt Uw lied zo zacht voor mij

Heer, U weet hoe groot mijn zonde isMaar toch wilt U bij mij zijnU stort Uw liefde uit

Wat bent U een geweldige GodWat bent U een geweldige GodWat bent U een geweldige GodIk aanbid UIk aanbid UIk aanbid UIk aanbid U

U spreekt en de hemel wordt helder lichtU weegt alle bergen in Uw handMaar toch ziet U de zwakken en richt hen opZo kroont Uw liefde ons

Wat bent U een geweldige GodWat bent U een geweldige GodWat bent U een geweldige GodIk aanbid UIk aanbid U

Wat bent U een geweldige GodWat bent U een geweldige GodWat bent U een geweldige GodIk aanbid UIk aanbid UIk aanbid UIk aanbid U